PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 57k
21.6.2015
PE558.986v01-00
 
B8-0630/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


väärentämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys väärentämisestä  
B8-0630/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että väärentäminen on kaikkialle levinnyt ja maailmanlaajuinen ilmiö ja se on järjestäytyneen rikollisuuden hallinnassa ja koskee kaikkia tuotannon aloja vaatteista lääkkeisiin, elintarvikkeista design-tuotteisiin ja leluista mekaniikkaan;

B.     toteaa, että tämä kasvava ilmiö on yhteydessä kaupankäynnin ja talouden kehitykseen ja kansainvälistymiseen, uusien teknologioiden laajamittaiseen leviämiseen, uusien markkinoiden avautumiseen sekä teollis- ja tekijänoikeuksista monilla aloilla saataviin yhä suurempiin voittoihin;

C.     katsoo, että väärentäminen vaikuttaa kilpailuun perustuvien markkinoiden toimintaa koskeviin sääntöihin, aiheuttaa vahinkoa lainsäädäntöä noudattaville yrityksille ja vaarantaa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden;

D.     katsoo, että eniten väärentämisestä kärsivät pienet ja keskisuuret yritykset, sillä niiden on vaikein puolustautua;

1.      kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuutta ottaa väärentämisen ja piratismin torjumiseksi käyttöön hallinnollista yhteistyötä täydentäviä mekanismeja erityisesti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä, mutta myös toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja komission itsensä välillä.

 

Oikeudellinen huomautus