PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 121kWORD 59k
21.5.2015
PE558.986v01-00
 
B8-0630/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o krivotvorenju


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o krivotvorenju  
B8-0630/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je pojava krivotvorenja raširena, da je riječ o globalnom problemu koji je u rukama organiziranog kriminala te zahvaća sve proizvodne sektore: od odjeće do lijekova, od prehrambenih proizvoda do dizajnerskih predmeta, od igračaka do mehanike;

B.     budući da je sve prisutnija pojava krivotvorenja povezana s razvojem i internacionalizacijom trgovine i gospodarstva, sa širokom rasprostranjenošću novih tehnologija, s otvaranjem novih tržišta i sa sve većom dobiti od prava na intelektualno vlasništvo u brojnim sektorima;

C.     budući da krivotvorenje narušava funkcioniranje konkurentnog tržišta, na štetu poduzeća koja posluju zakonito, te predstavlja opasnost za sigurnost i zdravlje potrošača;

D.     budući da najveću štetu snose mala i srednja poduzeća, s obzirom na to da se najteže brane;

1.      poziva Komisiju da razmotri mogućnost uspostave dodatnih mehanizama administrativne suradnje za suzbijanje krivotvorenja i piratstva, posebno među nadležnim nacionalnim tijelima, ali i između tih tijela i same Komisije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti