ONTWERPRESOLUTIE
PDF 133kWORD 57k
21.5.2015
PE558.986v01-00
 
B8-0630/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over namaak


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over namaak   
B8-0630/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat namaak overal doordringt, een mondiaal karakter heeft, in handen is van de georganiseerde misdaad en wordt aangetroffen in alle productieve sectoren: van kleding tot geneesmiddelen, van voeding tot design, van speelgoed tot mechaniek;

B.     overwegende dat het toenemende verschijnsel van namaak verband houdt met de ontwikkeling en de internationalisering van handel en economie, met de verspreiding op grote schaal van de nieuwe technologieën, met de openstelling van nieuwe markten en met de stijgende winsten als gevolg van intellectuele-eigendomsrechten in vele sectoren;

C.     overwegende dat namaak de functioneringsregels van de concurrentie op de markt verandert, doordat schade wordt berokkend aan bedrijven die opereren op legale wijze, en dat namaak een gevaar inhoudt voor de veiligheid en de gezondheid van de consumenten;

D.     overwegende dat kmo's de meeste schade lijden, doordat zij zich moeilijker kunnen verdedigen;

1.      verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om aanvullende mechanismen voor administratieve samenwerking in te stellen om namaak en piraterij te bestrijden, met name tussen de bevoegde nationale autoriteiten, maar ook tussen deze autoriteiten en de Commissie.

Juridische mededeling