PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
24.6.2015
PE558.987v01-00
 
B8-0631/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


savukkeiden salakuljetuksesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys savukkeiden salakuljetuksesta  
B8-0631/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2008,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että savukkeiden salakuljetus aiheuttaa valtavat tulonmenetykset EU:lle ja sen jäsenvaltioille, koska veroja ja tulleja jää maksamatta arviolta 10 miljardin euron arvosta vuosittain;

B.     katsoo, että salakuljetettujen savukkeiden tulo yhteisön alueelle on aina ollut yksi Euroopan unionin suurimmista ongelmista, ja panee merkille, että unioni on sen vuoksi ottanut käyttöön voimakkaita toimenpiteitä salakuljetuksen torjumiseksi;

C.     toteaa, että Euroopan unioni on vuosien saatossa tehnyt erinäisiä asiaa koskevia sopimuksia suurten monikansallisten tupakkayhtiöiden kanssa;

D.     katsoo, että aikaisempien sopimusten mallin mukaisten uusien sopimusten tekeminen suurten monikansallisten tupakkayhtiöiden kanssa ei ole hyvä ajatus, sillä sopimusten tosiasiallinen vaikuttavuus on kyseenalainen samoin kuin tapa, jolla niitä tehdään salassa;

1.      kehottaa komissiota vähentämään salassapitoa ja lisäämään sopimusten selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Oikeudellinen huomautus