PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 57k
24.6.2015
PE558.988v01-00
 
B8-0632/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


laillisista huumausaineista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys laillisista huumausaineista  
B8-0632/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) vuosiraportin 2015,

–       panee merkille unionin aikojen saatossa toteuttamat toimenpiteet huumausaineita koskevan ilmiön torjumiseksi,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että markkinoille tulee viikoittain uusia laillisia huumausaineita;

B.     ottaa huomioon, että ”laillisilla huumausaineilla” tarkoitetaan keinotekoisia synteettisiä yhdisteitä, joiden vaikutus on samankaltainen kuin ekstaasin ja metamfetamiinin kaltaisten laittomien huumausaineiden, ja toteaa, että näitä laillisia huumausaineita voi ostaa tietyistä liikkeistä, joissa ne ovat yleisessä myynnissä, tai internetistä;

C.     ottaa huomioon, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus yksilöi yksin vuoden 2014 aikana 101 uutta ainetta, kun tänä kuluvana vuonna uusia aineita on tunnistettu 41 ja 500:aa ainetta tutkitaan;

D.     ottaa huomioon, että raportin julkaissut seurantakeskuksen tieteellinen johtaja on varottanut useita Euroopan maita ja kehottanut toteuttamaan toimenpiteitä ilmiön hallitsemiseksi;

1.      kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman pian ehdotuksen sääntelyn yhdenmukaistamiseksi, jotta jäsenvaltiot voivat vastata tehokkaasti tähän uuteen ja hälyttävään yhteiskunnalliseen haasteeseen.

Oikeudellinen huomautus