PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 120kWORD 60k
24.6.2015
PE558.988v01-00
 
B8-0632/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o legalnim drogama


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o legalnim drogama  
B8-0632/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir izvješće Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) iz 2015.,

–       uzimajući u obzir napore koje je Unija s vremenom uložila u borbu protiv droga,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se svakog tjedna na tržište uvedu dvije nove legalne droge;

B.     budući da se pod izrazom "legalne droge" podrazumijevaju sintetski kemijski spojevi koji prouzročuju slične učinke kao nelegalne droge, kao što su ecstasy i metamfetamini, i koji se prodaju i u nekim trgovinama u kojima su lako dostupni javnosti i na internetu;

C.     budući da je EMCDDA 2014. utvrdila 101 novu tvar, a ove godine 41, s time da nadzire još 500 tvari;

D.     budući da je znanstveni direktor agencije koja je objavila izvješće upozorio razne države članice o mjerama koje treba poduzeti da bi se ta pojava držala pod kontrolom;

1.      poziva Komisiju da što prije usmjeri napore u izradu prijedloga za jedinstven skup pravila kako bi države članice mogle učinkovito pristupiti tom novom i alarmantnom društvenom izazovu.

Pravna napomena