ONTWERPRESOLUTIE
PDF 134kWORD 281k
24.6.2015
PE558.988v01-00
 
B8-0632/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over legale drugs


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over legale drugs  
B8-0632/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het rapport 2015 van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD),

–       gezien de inspanningen die in de loop der jaren door de Unie zijn geleverd om het drugsverschijnsel tegen te gaan,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat wekelijks twee nieuwe legale drugs op de markt worden gebracht;

B.     overwegende dat onder legale drugs synthetische chemische verbindingen worden verstaan die soortgelijke effecten teweegbrengen als illegale drugs, bijvoorbeeld ecstasy en methamfetamine, die zowel worden verkocht in een aantal winkels waar ze vrij aan het publiek worden getoond als op het internet;

C.     overwegende dat het EWDD in 2014 alleen 101 nieuwe stoffen heeft geïdentificeerd, terwijl het er dit jaar 41 heeft geïdentificeerd en nog eens 500 volgt;

D.     overwegende dat de wetenschappelijk directeur van het centrum dat het rapport heeft gepubliceerd, de landen van Europa heeft gewaarschuwd over de maatregelen die moeten worden genomen om het verschijnsel onder controle te houden;

1.      verzoekt de Commissie zo snel mogelijk haar optreden te oriënteren door het voorstel op te stellen voor een uniforme regeling, om ervoor te zorgen dat de lidstaten deze nieuwe en alarmerende sociale uitdaging efficiënt kunnen aanpakken.

Juridische mededeling