PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 59k
25.6.2015
PE558.989v01-00
 
B8-0633/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ilman saastumisen vähentämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilman saastumisen vähentämisestä  
B8-0633/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY(1),

–       ottaa huomioon tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23. lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/23/EY(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön ilmanlaadusta vuonna 2005 tekemän raportin, jossa ehdotettiin matalampia rajoja ilmansaasteille;

B.     ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön ja OECD:n äskettäisen tutkimuksen, jossa arvioitiin, että Euroopassa vuonna 2010 ilmansaasteista johtuviin sairauksiin kuoli ennenaikaisesti 600 000 ihmistä, ja niiden aiheuttamat kustannukset olivat noin 1,6 biljoonaa dollaria;

C.     katsoo, että huolimatta saasteiden määrän vähentymisestä vuoteen 1990 verrattuna, terveydelle kaikkein haitallisimpina pidettyjen PM10 ja PM2,5 -pienhiukkasten määrä liikenteessä on paradoksaalista kyllä noussut;

D.     katsoo, että EU:n asettamat saastumisen enimmäismäärät ylittyvät monissa Euroopan suurissa kaupungeissa tiettyinä jaksoina vuodessa;

1.      pyytää komissiota esittämään strategian, jolla voidaan vähentää ilman saastumista kiinnittämällä erityistä huomiota liikenteen aiheuttamaan saastumiseen.

(1)

EUVL L 152, 8.7.2008, s. 1.

(2)

EUVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

Oikeudellinen huomautus