NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 58k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře odvětví výroby mléka a sýrů a italských chovů


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře odvětví výroby mléka a sýrů a italských chovů  
B8-0634/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2015 byl zrušen evropský systém kvót mléka;

B.     vzhledem k tomu, že v očekávání ukončení režimu kvót vzrostla evropská produkce mléka již o 5 %, zatímco cena výchozí suroviny nekontrolovaně klesá;

1.      vyzývá Komisi, aby podpořila vývoz, který nyní představuje nejrychlejší řešení na překonání této naléhavé situace;

2.      vyzývá Komisi, aby podpořila chovy v horských oblastech, které i z logistického hlediska budou čelit větším obtížím při rozšiřování a diverzifikaci svých činností.

Právní upozornění