RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 56k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


piimasektori ja Itaalia loomakasvatusettevõtete toetamise kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek piimasektori ja Itaalia loomakasvatusettevõtete toetamise kohta  
B8-0634/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et 1. aprillil 2015. aastal kaotati ELi piimakvoodisüsteem;

B.     arvestades, et alates kvoodisüsteemi kaotamisest on Euroopa piimatootmine suurenenud 5%, samas tooraine hind järjest langeb;

1.      palub komisjonil ergutada eksporti, mis on praegusel hetkel kiireim lahendus hädaolukorrast väljumiseks;

2.      kutsub komisjoni üles toetama mägedes tegutsevaid tootjaid, kellel on ka logistilises mõttes keerulisem oma tegevust mitmekesistada ja laiendada.

Õigusalane teave