PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 56k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Italian maitoalan ja karjatilojen tukemisesta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Italian maitoalan ja karjatilojen tukemisesta  
B8-0634/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että EU:n maitokiintiöjärjestelmä lakkautettiin 1. huhtikuuta 2015 alkaen;

B.     ottaa huomioon, että kiintiöjärjestelmän loppumisen takia maidontuotanto EU:ssa on lisääntynyt jo viidellä prosentilla, ja raaka-aineen hinta on vapaassa pudotuksessa;

1.      pyytää komissiota kannustamaan vientiä, joka tällä hetkellä on nopein ratkaisu tästä hätätilasta selviytymiseksi;

2.      pyytää komissiota tukemaan vuoristoalueiden karjatiloja, joilla jo logistiikan vuoksi on vaikeampaa monipuolistaa ja laajentaa toimintaansa.

Oikeudellinen huomautus