ONTWERPRESOLUTIE
PDF 132kWORD 57k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de ondersteuning van de Italiaanse zuivelsector en veeteelt


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ondersteuning van de Italiaanse zuivelsector en veeteelt  
B8-0634/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Europese quotaregeling voor melk op 1 april 2015 is afgeschaft;

B.     overwegende dat vanwege de afschaffing van de quotaregeling de Europese melkproductie reeds met 5% is gestegen, terwijl de prijs van de grondstof in een vrije val is beland;

1.      verzoekt de Commissie de uitvoer te bevorderen aangezien dit momenteel de snelste manier is om een einde te maken aan de noodsituatie;

2.      verzoekt de Commissie om veehouderijen in berggebieden te ondersteunen die ook uit logistiek oogpunt meer problemen zullen ondervinden bij het diversifiëren en het verbreden van hun activiteiten.

Juridische mededeling