NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 58k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore sektora výroby mlieka a syrov a talianskych poľnohospodárskych podnikov


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore sektora výroby mlieka a syrov a talianskych poľnohospodárskych podnikov  
B8-0634/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od 1. apríla 2015 bol zrušený európsky systém kvót na mlieko;

B.     keďže vzhľadom na skončenie systému kvót v Európe sa výroba mlieka už zvýšila o 5 %, kým cena suroviny klesá;

1.      vyzýva Komisiu, aby podporila vývoz, ktorý v súčasnosti predstavuje najrýchlejšie riešenie na prekonanie tejto krízy;

2.      vyzýva Komisiu, aby podporila horské farmy, ktoré aj z dôvodu logistiky budú mať väčšie ťažkosti diverzifikovaťa rozšíriť svoju činnosť.

Právne oznámenie