FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 106kWORD 57k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd till mejerisektorn och till italiensk uppfödning


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till mejerisektorn och till italiensk djuruppfödning  
B8-0634/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Från och med den 1 april 2015 har det europeiska systemet med mjölkkvoter avskaffats.

B.     Med avseende på avskaffandet av systemet med mjölkkvoter, kan det noteras att den europeiska mjölkproduktionen redan har ökat med 5 % medan priset på råvaror är i fritt fall.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stimulera den export som för närvarande utgör den snabbaste lösningen för att ta sig ur denna nödsituation.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge stöd till djuruppfödning i bergstrakter som har större svårigheter att diversifiera och utvidga sin verksamhet, även från en logistisk synpynkt.

Rättsligt meddelande