PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 57k
25.6.2015
PE558.991v01-00
 
B8-0635/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sananvapauden turvaamisesta Turkissa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sananvapauden turvaamisesta Turkissa  
B8-0635/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset estivät maaliskuussa 2015 pääsyn sosiaalisen median foorumeille, kuten Twitteriin, Facebookiin ja Youtubeen, siksi, että jotkut niiden käyttäjät olivat julkaisseet valokuvia tuomari Mehmet Selim Kirazista, jonka Dhkp-C:n ääriainekset kaappasivat 31. maaliskuuta ja joka sai myöhemmin surmansa Turkin erikoisjoukkojen suorittamassa vapautusoperaatiossa; ottaa huomioon, että tämä perusteltiin sillä, että valokuvia sekä kyseistä aihetta koskeneita uutisia ja kommentteja julkaisseet käyttäjät syyllistyivät terrorismia edistävän propagandan levittämiseen;

B.     ottaa huomioon, että Turkin hallitus harjoitti vastaavaa sensuuria jo vuonna 2014;

1.      kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin, jotta Turkki, jonka EU-jäsenyysprosessi on vielä meneillään, noudattaisi unionin säännöstöä, jota tällä hetkellä rikotaan jatkuvasti;

2.      kehottaa komissiota pohtimaan, mitä seuraamuksia kyseiselle maalle voitaisiin langettaa, ottaen huomioon, että se loukkaa jatkuvasti kansalaistensa sananvapautta.

Oikeudellinen huomautus