ONTWERPRESOLUTIE
PDF 138kWORD 281k
25.6.2015
PE558.991v01-00
 
B8-0635/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bescherming van het recht van vrije meningsuiting in Turkije


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van het recht van vrije meningsuiting in Turkije  
B8-0635/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Turkse autoriteiten afgelopen maand maart de toegang hebben geblokkeerd tot de sociale netwerken Twitter, Facebook en Youtube, wegens de publicatie door een aantal gebruikers van foto's van magistraat Mehmet Selim Kiraz, die op 31 maart was ontvoerd door extremisten van het DHKP/C en die vervolgens is omgekomen tijdens de door de Turkse speciale strijdkrachten uitgevoerde bevrijdingsoperatie; dat als reden hiervoor werd opgegeven dat gebruikers die foto's van de gebeurtenissen en berichten hierover of commentaar hierop publiceerden, propaganda voerden voor het terrorisme;

B.     overwegende dat de Turkse regering in 2014 al dezelfde censuurmaatregelen had genomen;

1.      verzoekt de Commissie op te treden om ervoor te zorgen dat Turkije, waarvan het proces van toetreding tot de EU nog loopt, het voortdurend genegeerde acquis van de Unie eerbiedigt;

2.      verzoekt de Commissie tegen dit land, dat voortdurend het recht van vrije meningsuiting van zijn burgers schendt, sancties te overwegen.

Juridische mededeling