PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 103kWORD 58k
25.6.2015
PE558.993v01-00
 
B8-0637/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


maatalouteen liittyvän biotekniikan kehittämisen tukitoimenpiteistä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys maatalouteen liittyvän biotekniikan kehittämisen tukitoimenpiteistä  
B8-0637/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että maatalouteen liittyvän biotekniikan kehittämistä olisi pidettävä yhtenä niistä tavoitteista, jotka on saavutettava EU:n tuotannon tehokkuuden varmistamiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi;

B.     ottaa huomioon, että yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on taata tehokas elintarviketuotanto;

C.     ottaa huomioon, että EU on ottanut käyttöön Horisontti 2020 -puiteohjelman myös maa- ja metsätalousalan hankkeiden rahoittamiseksi;

D.     ottaa huomioon, että EU haluaa antaa maatalouteen liittyvälle tutkimukselle piristysruiskeen maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden kautta;

E.     ottaa huomioon, että maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus on välttämätön väline innovatiivisten ratkaisujen ja kentällä toteutettavan tutkimuksen edistämiseksi sekä sellaisen tutkimuslinjauksen kehittämiseksi, jossa keskityttäisiin enemmän maanviljelijöiden ja metsänhoitajien tarpeisiin;

1.      kehottaa komissiota järjestämään rahoitusta maatalouteen liittyvälle tutkimukselle, jotta voidaan vahvistaa yhtä EU:n talouden tärkeimmistä aloista.

Oikeudellinen huomautus