PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 121kWORD 59k
25.6.2015
PE558.993v01-00
 
B8-0637/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o mjerama potpore za razvoj poljoprivrednih biotehnologija


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o mjerama potpore za razvoj poljoprivrednih biotehnologija  
B8-0637/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je razvoj poljoprivredne biotehnologije cilj kojemu treba težiti kako bi se zajamčila europska proizvodna učinkovitost i kako bi se pružio odgovor na pitanje klimatskih promjena;

B.     budući da zajednička poljoprivredna politika ima kao cilj zajamčiti održivu proizvodnju hrane;

C.     budući da je EU okvirni program Obzor 2020. osmislio i za financiranje projekata u području poljoprivrede i silvikulture;

D.     budući da EU Europskim partnerstvom za inovacije u području poljoprivredne produktivnosti i održivosti želi potaknuti istraživanja u području poljoprivrede;

E.     budući da je Europsko partnerstvo za inovacije u području poljoprivredne produktivnosti i održivosti instrument koji je potreban kako bi se pospješilo pronalaženje inovativnih rješenja i istraživanje na terenu te osmislio plan istraživanja koji je prilagođeniji potrebama poljoprivrednika i uzgajivača šuma;

1.      traži od Komisije da namijeni financijska sredstva za pružanje potpore istraživanju u području poljoprivrede kako bi se ojačao jedan od najvažnijih europskih gospodarskih sektora.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti