PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 121kWORD 59k
25.6.2015
PE558.994v01-00
 
B8-0638/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o pripremi studije kojom bi se analizirao mogući postupak izlaska iz eura


Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o pripremi studije kojom bi se analizirao mogući postupak izlaska iz eura  
B8-0638/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Fabian Lindner, ekonomist Instituta za makroekonomiju i konjunkturna istraživanja Zaklade Hans-Boeckler, napisao da je „kriza na koju euro nije bio spreman (...) izazvala preokret: nejednakosti su sve veće i sve više neodržive”;

B.     budući da je euro, protivno ciljevima država koje su pristupile jedinstvenoj europskoj valuti, prouzročio rašireno siromaštvo i jasnu razdvojenost sjevera i juga europodručja;

1.      poziva Komisiju da osmisli regulirani postupak za izlazak iz eura prije nego što jedinstvena valuta nanese nepovratnu štetu europskom gospodarstvu.

Pravna napomena