ONTWERPRESOLUTIE
PDF 133kWORD 57k
25.6.2015
PE558.994v01-00
 
B8-0638/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een studie over een uitweg uit de euro


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een uitweg uit de euro  
B8-0638/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Fabian Lindner, een econoom die verbonden is aan het Instituut voor macro-economie en conjunctuuronderzoek van de Hans Böckler Stichting, heeft geschreven dat de crisis, waarop de euro niet voorbereid was, een resolute koerswijziging in de hand heeft gewerkt en dat de ongelijkheden steeds groter en ondraaglijker worden;

B.     overwegende dat de euro, in tegenstelling tot wat de landen die besloten hadden eraan mee te doen zich tot doel hadden gesteld, wijdverbreide armoede en een diepe kloof tussen het noorden en het zuiden van de eurozone heeft veroorzaakt;

1.      verzoekt de Commissie regels vast te stellen voor een uitweg uit de euro voordat de gemeenschappelijke munt de Europese economie onherstelbare schade toebrengt.

Juridische mededeling