PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 57k
25.6.2015
PE558.995v01-00
 
B8-0639/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Po-joella ja muilla eurooppalaisilla joilla harjoitettavan laittoman kalastuksen ja salakalastuksen torjunnasta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Po-joella ja muilla eurooppalaisilla joilla harjoitettavan laittoman kalastuksen ja salakalastuksen torjunnasta  
B8-0639/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Veneton, Emilia Romagnan ja Lombardian alueilla kalastusyhdistykset, yritykset ja kansalaiset ovat tehneet ilmoituksia ympäristölle, taloudelle ja terveydelle aiheutuvista vakavista vahingoista, joihin on syynä Po-joen suistoalueella harjoitettava salakalastus;

B.     ottaa huomioon, että joen ekosysteemiä on jo yli kymmenen vuoden ajan vahingoittanut satojen, etupäässä Itä-Euroopasta – lähinnä Romaniasta ja Albaniasta – lähtöisin olevien salametsästäjien toiminta; ottaa huomioon, että kyseiset salametsästäjät pyytävät monneja 400 000 euroa viikossa tuottavaa liiketoimintaa varten;

C.     ottaa huomioon, että laittomilla ja laajalti levittäytyvillä pyyntimenetelmillä, kuten verkoilla, sähkövirralla, natriumbisulfiitilla sekä muilla valikoimattomilla pyydyksillä, salakalastajat vahingoittavat peruuttamattomasti joenpohjaa ja tappavat monnien lisäksi myös karppeja ja ravintoketjun pohjalla olevia mikro-organismeja;

1.      kehottaa komissiota torjumaan salakalastusta ja varmistamaan Po-joen ja muiden eurooppalaisten jokien rantojen turvallisuuden;

2.      kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne kykenisivät valvomaan jokirantojaan paremmin, varmistamalla tehokkaamman seuraamusten langettamisen rikosten johdosta.

Oikeudellinen huomautus