PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 58k
26.6.2015
PE558.999v01-00
 
B8-0643/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiön (ETF) yhdistämisestä tai lakkauttamisesta


Dominique Bilde, Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiön (ETF) yhdistämisestä tai lakkauttamisesta  
B8-0643/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75,

–       ottaa huomioon 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/90,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) perustettiin vuonna 1975, sen toimipaikka on Thessalonikissa, Kreikassa, sen budjetti on 17,9 miljoonaa euroa ja sen tehtävänä on avustaa komissiota ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen edistämisessä ja kehittämisessä yhteisössä;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan koulutussäätiö (ETF) perustettiin vuonna 1990, sen toimipaikka on Torinossa, Italiassa, sen budjetti on 20,1 miljoona euroa ja sen tehtävänä on edistää ammatillisen koulutuksen järjestelmien kehittämistä vahvistamalla tämän alan yhteistyötä;

1.      pyytää komissiota ja neuvostoa lakkauttamaan tai ainakin yhdistämään nämä elimet ja muodostamaan niistä yhden elimen huomattavien säästöjen saamiseksi.

Oikeudellinen huomautus