ONTWERPRESOLUTIE
PDF 142kWORD 58k
26.6.2015
PE558.999v01-00
 
B8-0643/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de fusie of de sluiting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) en de Europese Stichting voor opleiding (ETF)


Dominique Bilde, Sophie Montel

Ontwerpresolutie over de fusie of de sluiting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) en de Europese Stichting voor opleiding (ETF)  
B8-0643/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Verordening (EG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975,

–       gezien Verordening (EG) nr. 1360/90 van de Raad van 7 mei 1990,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) in 1975 is opgericht, dat zijn zetel zich in Thessaloniki bevindt, dat het over een budget van 17,9 miljoen euro beschikt en dat het als opdracht heeft "de Commissie bij te staan ten einde de beroepsopleiding en de voortgezette opleiding op communautair niveau te bevorderen en te ontwikkelen";

B.     overwegende dat de Europese Stichting voor opleiding (ETF) in 1990 is opgericht, dat haar zetel zich in Turijn bevindt, dat zij over een budget van 20,1 miljoen euro beschikt en dat zij tot doel heeft "bij te dragen tot de ontwikkeling van de beroepsopleidingsstelsels" door het bevorderen van de samenwerking op dit gebied;

1.      verzoekt de Commissie en de Raad beide agentschappen hetzij af te schaffen hetzij deze ten minste samen te voegen en op één locatie onder te brengen met het oog op aanzienlijke besparingen.

Juridische mededeling