ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 57k
18.5.2015
PE559.000v01-00
 
B8-0644/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de onmiddellijke opschorting van de akkoorden van Schengen ter voorkoming van terroristische aanslagen van islamitische signatuur


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de onmiddellijke opschorting van de akkoorden van Schengen ter voorkoming van terroristische aanslagen van islamitische signatuur  
B8-0644/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Duitsland had besloten tijdens de bijeenkomst van de G7 op 6 en 7 juni in het kasteel van Elmau de eigen grenzen van 26 mei tot 15 juni dicht te houden en tijdelijk de akkoorden van Schengen op te schorten om de risico's die uitgaan van het islamitische terrorisme in te perken;

B.     overwegende dat hieruit blijkt dat Duitsland, evenals reeds vele andere landen, het nodig achtte de akkoorden van Schengen op te schorten om de veiligheid van de bijeenkomst te waarborgen;

C.     overwegende dat de terroristen bijna altijd totaal onbeveiligde civiele doelen treffen, zoals blijkt uit de laatste bloedbaden in Brussel (joods museum) en Parijs (redactie van Charlie Hebdo) en nooit regeringsdoelen, die afdoende worden beveiligd;

D.     overwegende dat de gewone burgers, die de eerste en enige slachtoffers van het terrorisme zijn, dezelfde bescherming moeten genieten als de machtigen van deze wereld;

1.      verzoekt de Europese Commissie en de Raad om via hun bevoegde organen stappen te ondernemen om te zorgen voor de onmiddellijke opschorting van de akkoorden van Schengen zolang de dreiging van het islamitische terrorisme niet afneemt;

Juridische mededeling