PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 102kWORD 57k
19.5.2015
PE559.001v01-00
 
B8-0465/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tiedustelupalvelujen toimintatakuista


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselma tiedustelupalvelujen toimintatakuista  
B8-0465/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että monien EU-maiden hallitukset ovat Charlie Hebdon toimitukseen ja Hypercasher-myymälään Pariisissa kohdistuneiden attentaattien jälkeen ryhtyneet tarkistamaan sisäistä turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöään sen mukauttamiseksi ääri-islamilaisen terrorismin aiheuttamaan uhkaan;

 

B.     toteaa, että tässä tapauksessa avainasemassa ovat niin kutsutut toimintatakuut, jotka tiedustelupalvelujen virkamiehille on annettava, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti;

 

1.      katsoo, että virkamiesten on voitava toimia toimivaltansa rajoissa pelkäämättä, että jonain päivänä he voivat joutua syytteeseen sääntöjen rikkomiseen perustuvasta rikoksesta;

 

2.      kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan kiireellisesti tarvittavat toimet sen takaamiseksi, että terrorismin vastaisiin suuririskisiin operaatioihin osallistuville tiedustelupalvelujen virkamiehille taataan tarvittavat ja välttämättömät toimintatakuut yhtäläisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Oikeudellinen huomautus