PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 104kWORD 58k
12.6.2015
PE559.002v01-00
 
B8-0646/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tarpeesta tarkistaa talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehtyä sopimusta,


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tarpeesta tarkistaa talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehtyä sopimusta,  
B8-0646/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että viime toukokuussa julkaistussa tilintarkastustuomioistuimen yhdistettyjen osastojen laatimassa kertomuksessa julkisen talouden koordinoinnista osoitetaan, että EU:n talouden valvontamallia tulkitaan liian joustamattomasti, mikä aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta finanssipoliittisessa sopimuksessa asetettujen velvollisuuksien ja valtiontalouden kestävyyden välillä;

B.     katsoo, että julkisen talouden pitkän ajan kestävyys edellyttää BKT:n ja tuottavuuden vähintään 1,5 prosentin kasvuvauhtia ja työttömyyden vähentämistä 7 prosentin tasolle;

C.     katsoo, että Italia, jonka BKT:n kasvu on 0,1 prosenttia ja työttömyys 13 prosenttia, on hyvin kaukana EU:n talouden valvontamallissa edellytetyistä kestävyysparametreista;

1.      kehottaa Eurooppa-neuvostoa tarkistamaan talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehtyä sopimusta,

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Italian hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus