PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 58k
19.5.2015
PE559.006v01-00
 
B8-0650/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


arvopaperistamisen elvytyshankkeesta pääomamarkkinaunionin yhteydessä


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Steeve Briois, Bruno Gollnisch

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys arvopaperistamisen elvytyshankkeesta pääomamarkkinaunionin yhteydessä  
B8-0650/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että pääomamarkkinaunionia koskevalla hankkeella pyritään lisäämään unionin jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ”laadukkaan arvopaperistamisen” keinoin;

B.     katsoo, että komissio ei ole ottanut oppia näiden viime vuosien rahoituskriisistä; toteaa, että arvopaperistamisen laadun arvostelu on mahdoton tehtävä, mistä on osoituksena luottoluokituslaitosten kyvyttömyys tarkkailla subprime-lainojen kuplan puhkeamista;

C.     katsoo, että arvopaperistamisen elvyttäminen on investointipankkien myynninedistämistä, joka haittaa pankkien perinteisiä toimintoja; katsoo, että sen seurauksena on usein lainankorkojen nousu monien välikäsien korkeampien palkkioiden vuoksi;

1.      vaatii, että komissio ei elvytä arvopaperistamistoimintaa vaan sen sijaan tukee mieluummin rahoittamista perinteisten ja paikallisten pankkien toiminnalla, sillä ne ovat instituutioita, joiden edellytykset tuntea perusasiat ja paikalliset panokset ovat paremmat ja jotka myötävaikuttavat rahoituksen vakauteen pitkällä aikavälillä;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

Oikeudellinen huomautus