PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
19.6.2015
PE559.009v01-00
 
B8-0653/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o ratifikaciji Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Italiji


Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ratifikaciji Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Italiji  
B8-0653/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je uporaba regionalnog jezika u javnom i privatnom životu neotuđivo pravo, sastavni dio svih međunarodnih normi o pravima čovjeka te je uređena Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima usvojenim i otvorenim za potpisivanje u New Yorku 19. prosinca 1966.;

B.     budući da je 21. lipnja 2000. Italija potpisala Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, ali je još uvijek nije ratificirala;

C.     budući da se među ciljevima i načelima u skladu s kojima države potpisnice moraju izrađivati svoje zakonodavne politike navodi: priznavanje regionalnih ili manjinskih jezika kao odraza kulturnog bogatstva; promicanje i poticanje uporabe tih jezika, u govoru i pismu, u privatnom i javnom životu; stavljanje na raspolaganje sredstava za podučavanje i učenje tih jezika, pa i promicanje studija i istraživanja na sveučilištima i u sklopu sličnih institucija;

D.     budući da je ratifikacija Povelje jedan od uvjeta koje europske institucije postavljaju zemljama koje žele pristupiti Uniji;

1.      poziva Komisiju da potakne Italiju da ratificira Povelju.

Pravna napomena