PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 103kWORD 57k
19.6.2015
PE559.010v01-00
 
B8-0654/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


työttömyyden torjuntaa koskevan EU:n strategian tarkistamisesta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys työttömyyden torjuntaa koskevan EU:n strategian tarkistamisesta  
B8-0654/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että komissio on vuoden 2015 vuotuisessa kasvuselvityksessä ehdottanut kolmeen peruspilariin perustuvaa yhdennettyä lähestymistapaa; toteaa, että nämä pilarit ovat investointien elvyttäminen, rakenneuudistusten nopeuttaminen sekä pyrkiminen vastuulliseen ja kasvua edistävään varainkäyttöön;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on virallistanut EU:n säästöpolitiikan;

1.      kehottaa komissiota laatimaan uuden strategian, joka perustuu pikemminkin vakaussopimuksen tarkistamiseen ja yritysten lainansaantimahdollisuuksien parantamiseen kuin säästötoimiin.

Oikeudellinen huomautus