Postup : 2015/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0657/2015

Předložené texty :

B8-0657/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0657/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi,

–       s ohledem na dohodu z Cotonou,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–       s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–       s ohledem na dohodu o míru a usmíření z Aruši,

–       s ohledem na komuniké Rady Africké unie (AU) pro mír a bezpečnost ze dne 13. června 2015,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 28. května 2015 o pozastavení volební pozorovatelské mise v Burundi,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ o Burundi ze dne 17. června 2015,

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2015 a 22. června 2015 o Burundi,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 10. června 2015 o situaci v Burundi,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Burundi se od konce dubna nachází v krizi zapříčiněné kandidaturou prezidenta Nkurunzizy na třetí funkční období, což je v rozporu s dohodou z Aruši a burundskou ústavou;

B.     vzhledem k tomu, že tato snaha udržet se u moci způsobila závažný rozkol ve společnosti i v politice; vzhledem k tomu, že i klíčový člen vládnoucí strany CNDD-FDD a druhý viceprezident země Gervais Rufyikiri naléhavě vyzval prezidenta, aby kladl zájmy burundského lidu nad své osobní zájmy a stáhl svou prezidentskou kandidaturu, neboť je v rozporu s ústavou, a uchýlil se do exilu v Belgii;

C.     vzhledem k tomu, že přibližně 70 osob bylo zabito během několikatýdenních protestů proto třetímu funkčnímu období, které byly brutálně potlačeny, což vyvolalo exodus více než 110 000 Burunďanů do sousedních zemí Tanzanie, Rwandy a Demokratické republiky Kongo;

D.     vzhledem k tomu, že Generální ředitelství Komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu dosud uvolnilo 1,5 milionu EUR na pokrytí okamžitých potřeb burundských uprchlíků přicházejících do Rwandy;

E.     vzhledem k tomu, že ve svém komuniké vydaném dne 9. června 2015 vyjádřil vysoký komisař OSN pro lidská práva znepokojení z čím dál tím násilnějších a výhrůžnějších akcí provládních milic a naléhavě vyzval orgány, aby přijaly okamžitá a konkrétní opatření k jejich ovládnutí;

F.     vzhledem k tomu, že vládnoucí strana Burundi bojkotuje opětovné zahájení krizových rozhovorů zprostředkovaných OSN;

G.     vzhledem k tomu, že omezení svobody sdělovacích prostředků je téměř naprosté, a to v důsledku uzavření soukromých vysílacích stanic v polovině května, masového exodu novinářů a neustálého vyhrožování těm, kteří stále zůstávají v Burundi;

H.     vzhledem k tomu, že dne 1. června 2015 se místopředseda a komisařka odpovědná za řízení a správu nezávislé státní volební komise (CENI) vzdali svých funkcí se z odůvodněním, že „převládající politická a bezpečnostní situace nevytváří nezbytné předpoklady“ pro uspořádání svobodných, spravedlivých a důvěryhodných voleb, a vzhledem k tomu, že prezidentským dekretem ze dne 30. května 2015 byly zavedeny změny v postupu rozhodování nezávislé státní volební komise, podle nichž už není nutné rozhodnutí přijímat na základě jednomyslné shody;

I.      vzhledem k tomu, že v Burundi se v pondělí dne 29. června 2015 konaly místní a parlamentní volby a prezidentské volby mají následovat 15. července, navzdory varování Africké unie i Východoafrického společenství, že „v současnosti nejsou splněny předpoklady pro konání voleb“, a navzdory výzvě summitu Východoafrického společenství, aby byly volby odloženy na dobu nepřekračující ústavní mandát stávajících orgánů a po skončení násilí, s cílem vytvořit příznivé podmínky pro uspořádání svobodných, spravedlivých a důvěryhodných voleb;

J.      vzhledem k tomu, že současná situace má dopad na hospodářský i společenský život Burunďanů; vzhledem k tomu, že kvůli násilným demonstracím v hlavním městě Bujumbuře je uzavřena většina škol a univerzitních kampusů a v důsledku uzavření obchodních center a zpomalení obchodu se sousedními státy ztrácí místní měna na hodnotě, vzrostla nezaměstnanost a snížily se daňové příjmy;

1.      je toho názoru, že volby, které se v Burundi konaly dne 29. června 2015, nelze považovat za svobodné, spravedlivé, důvěryhodné ani inkluzivní, neboť volební proces závažným způsobem mařily omezení nezávislých sdělovacích prostředků, nadměrné používání síly vůči demonstrantům, atmosféra zastrašování opozičních stran a občanské společnosti a nedostatečná důvěra ve volební orgány, a naléhavě vyzývá burundské orgány, aby odložila prezidentské volby naplánované na 15. července 2015 a zapojila všechny zainteresované subjekty ve snaze vytvořit prostředí příznivé pro pokojný, důvěryhodný, svobodný a spravedlivý volební proces;

2.      naléhavě vyzývá všechny zainteresované strany v Burundi, aby co nejdříve znovu zahájily vzájemný dialog o sporných oblastech, neboť jedině skrze dialog a konsensus založené na dodržování dohody z Aruši a burundské ústavy lze vybudovat cestu k trvalému politickému řešení, které upevní a zachová mír a bezpečnost v Burundi a stabilitu v regionu Velkých jezer, prohloubí demokracii a právní stát a obnoví mírové a bezpečné prostředí s cílem podnítit uprchlíky k návratu;

3.      připomíná závazky v rámci dohody z Cotonou týkající se respektování lidských práv, demokratických hodnot a právního státu a možnost zahájit konzultační postup stanovený v této dohodě, včetně článku 96;

4.      vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podpořila úsilí o zprostředkování ze strany Africké unie, Východoafrického společenství a OSN;

5.      žádá Komisi, aby zajistila, že její Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu bude situaci i nadále bedlivě monitorovat, a aby zvážila další humanitární pomoc s cílem pokrýt potřeby burundských uprchlíků v sousedních zemích;

6.      připomíná odhodlání Rady vyjádření v jejích závěrech ze dne 22. června 2015 přijmout v případě potřeby cílená restriktivní opatření, jako jsou zákazy cestování a zmrazení majetku, namířená proti těm, jejichž jednání mohlo v minulosti nebo může v budoucnu vést k násilným činům, represi a závažnému porušování lidských práv, nebo by mohlo bránit dosažení politického řešení v rámci navrhovaném Africkou unií a Východoafrickým společenstvím;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi, Africké unii, Východoafrickému společenství, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.

 

Právní upozornění