Eljárás : 2015/2729(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0660/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0660/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 147kWORD 76k
1.7.2015
PE559.023v01-00
 
B8-0660/2015

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően,

az eljárási szabályzat 37. cikkének (3) bekezdése és az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás alapján,


az Európai Parlament 2016. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2015/2729(RSP))


Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Parlament 2016. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2015/2729(RSP))  
B8‑0660/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság 2015. évre szóló munkaprogramjáról szóló bizottsági közleményre,

–       tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásra(1), különösen annak IV. mellékletére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 37. cikkének (3) bekezdésére,

A.     mivel az EU továbbra is megalapítása óta a legsúlyosabb gazdasági, szociális és politikai válsággal néz szembe;

B.     mivel a gazdasági és a hitelválság tovább erősítette egy olyan új megközelítés szükségességét, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok saját pénzügyi és gazdaságpolitikájukat hajtsák végre;

C.     mivel mindenképpen ki kell dolgozni az euróövezetből való kilépést szolgáló stratégiát, esélyt kínálva a tagállamok számára a választásra;

D.     mivel a globális válság stagnáláshoz és gazdasági visszaeséshez vezetett, amelynek következtében megemelkedett az államadósság és munkanélküliség szintje, lelassult a növekedés és a globális piacon súlyossá vált a versenyképesség hiánya;

E.     mivel az EU költségvetése ellenőrizhetetlenné vált, és mivel továbbra is rendkívül fontos, hogy ahol csak lehet, megtakarításokat érjenek el;   

F.     mivel a szomszédos konfliktusövezetekben kialakult regionális instabilitás jelentősen kihat a migránsok tömeges beáramlására és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mozgására, így az EU-ba eljutni igyekvő magánszemélyek számára;

G.     mivel gazdasági megszorítások idején különösen fontos az uniós igazgatási költségek lefaragása;

H.     mivel több támogatást kell felmutatni a kis- és középvállalkozások felé, különös hangsúlyt helyezve az uniós bürokrácia és az adminisztratív költségek támasztotta terhek megszüntetésére;

I.      mivel az uniós politikáknak komoly hiányosságai vannak az átláthatóság tekintetében, különösen a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) folyó tárgyalások esetében, amely során nem vették figyelembe a polgári kezdeményezést;

J.      mivel az EU által kikényszerített megszorítások eredménytelennek és károsnak bizonyultak;

K.     mivel a közvetlen demokrácia azon formája, ahol a polgárok közvetlenül döntenek, legitimálja a döntéshozatali folyamatot és fokozhatja a polgárok részvételét e folyamatban;

L.     mivel bármely új szerződést vagy a hatályos szerződések bármely módosítását népszavazásra kell bocsátani a tagállamokban tartott szabad és tisztességes nemzeti népszavazások keretében;

A legfontosabb prioritások

1.      rámutat, hogy feltétlenül szükséges a jelenlegi megközelítés megváltoztatása, megadva a tagállamok számára a lehetőséget, hogy korlátozások nélkül saját pénzügyi és gazdaságpolitikájukat hajtsák végre; arra sürgeti a gazdasági kormányzást, hogy az EU által kikényszerített megszorítások helyett biztosítson nagyobb cselekvési szabadságot a tagállamoknak; úgy véli, hogy az ezzel kapcsolatos összes gazdasági és statisztikai mutató veszélyes és széles körű recessziós tendenciát jelez az Európai Unióban az uniós szinten elrendelt gazdasági megszorítások következtében;

2.      megállapítja, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint bármely tagállam kiléphet az Unióból, de a cikk nem rendelkezik a tagállam ama lehetőségéről, hogy elhagyja a közös valutát; hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy felkínálják a tagállamok számára ezt a lehetőséget;

3.      kitart amellett, hogy alapvető fontosságú az adófizetők pénzének jobb felhasználása; hangsúlyozza, hogy különösen gazdasági megszorítások idején fontos az uniós igazgatási költségek lefaragása; rámutat, hogy elfogadhatatlan, hogy az uniós költségvetés ellenőrizetlen legyen, és ragaszkodik ahhoz, hogy ahol csak lehet, megtakarításokra kerüljön sor, kezdve az uniós bürokrácia túlzott költségeivel;

4.      az uniós költségvetés jóval szorosabb vizsgálatát és ellenőrzését kéri; kötelező követelményként követeli, hogy a Számvevőszék két éven belül pozitív megbízhatósági nyilatkozatot (DAS) állítson ki; hangsúlyozza az uniós kiadások nagyobb átláthatóságának fontosságát, valamint felszólít az európai alapok kiadásaira vonatkozó bármilyen információ közzétételére;

5.      sajnálatának ad hangot a földközi-tengeri térségben bekövetkezett tragikus és ismétlődő halálesetek miatt; elítéli a felelőtlen intervenciós politikákat, amelyek ezekben a származási országokban hozzájárultak a társadalmi-politikai bizonytalansághoz, illetve konfliktusokat és zavargásokat szítva fokozták a migrációs mozgást; hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az uniós források felhasználási módjáról szóló mélyreható elemzésre, amely leleplezné az e források kezelésével kapcsolatos visszaéléseket; ennek az elemzésnek ki kell terjednie a migráció és a menekültügy, a határellenőrzés, az embercsempészettel és az emberkereskedelemmel szembeni küzdelem és a kitoloncolás területén hozott intézkedések finanszírozására használt valamennyi forrásra, valamint az uniós kül- és fejlesztési politikákra előirányzott alapokra;

6.      mélységes aggodalmát fejezi ki a riasztó méreteket öltött munkanélküliség miatt; elítél minden olyan uniós jogszabályt, amely adminisztratív terheket ró a munkahelyteremtés és növekedés jelentős forrásainak tekintett kkv-kra, és amely további bürokratikus akadályokat görget eléjük; hangsúlyozza, hogy több támogatást kell felmutatni a kkv-k irányába, középpontba helyezve az uniós bürokratikus terhek és költségek csökkentését;

7.      követeli, hogy nagyobb fokú átláthatóságot biztosítsanak az összes kereskedelmi és nemzetközi tárgyalás során;

8.      követeli a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások felfüggesztését; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a megválasztott és elszámoltatható nemzeti kormányok helyett kizárólag a Bizottság rendelkezik a kereskedelmi megállapodások megkötésének jogával; sajnálatát fejezi ki, amiért a Bizottság elutasította a „Stop TTIP” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét; ellenzi a beruházó és állam közötti vitarendezés TTIP-be való felvételét; ellenzi a közszolgáltatások TTIP-be való felvételét; követeli a TTIP teljes nyilvánossá tételét, valamint a nyilvánosság rendszeres és semleges tájékoztatását a TTIP legutóbbi fejleményeiről;

9.      elítéli az uniós jogalkotás antidemokratikus jellegét; sajnálatosnak tartja, hogy az állampolgárok – sem közvetlenül, sem pedig bármilyen szintű parlamenti választásokon keresztül – nem szavazhatnak demokratikusan új jogszabályok kezdeményezéséről vagy a meglévő jogszabályok módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló kezdeményezésről; úgy véli, hogy a közvetlen demokrácia valamilyen formája fokozná a részvételt és az elszámoltathatóságot; újra kijelenti, hogy véleménye szerint ezek az intézkedések, amelyek lehetővé teszik az igazságosságot, a szabadságot és a részvételt, elengedhetetlenek a demokratikus társadalomban;

10.    hangsúlyozza, hogy bármely új szerződést vagy a hatályos szerződések bármely módosítását népszavazásra kell bocsátani a tagállamokban tartott szabad és tisztességes nemzeti népszavazások keretében;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

 

(1)

HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat