Procedură : 2015/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0665/2015

Texte depuse :

B8-0665/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0275

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 81k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Burundi (2015/2723(RSP))


Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0665/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Burundi,

–       având în vedere concluziile Consiliului din 22 iunie 2015 privind Burundi,

–       având în vedere declarația din 17 iunie 2015 a copreședinților Adunării Parlamentare Paritare UE-ACP referitoare la Burundi,

–       având în vedere declarația din 29 iunie 2015 a VP/ÎR referitoare la Burundi,

–       având în vedere declarația Summitului Uniunii Africane din 13 iunie 2015 privind Burundi,

–       având în vedere declarația Summitului Comunității Africii de Est din 31 mai 2015 privind Burundi,

–       având în vedere Acordul de la Cotonou din 23 iunie 2000 revizuit,

–       având în vedere Acordul de pace și reconciliere de la Arusha din 28 august 2000,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–       având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–       având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

–       având în vedere foaia de parcurs pentru Burundi din martie 2013,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât istoria recentă a Burundi este marcată de războiul civil, de violențele politice la scară largă, de subdezvoltare și de sărăcie,

B.     întrucât Acordul de pace și reconciliere de la Arusha, din 2000, a inițiat un proces de reconciliere națională și a condus la o perioadă de relativă stabilitate, în pofida unor momente de violență politică la scară largă,

C.     întrucât președintele Pierre Nkurunziza candidează în prezent pentru un al treilea mandat prezidențial, fapt considerat de majoritatea ca fiind contrar Acordului de la Arusha și Constituției Burundi;

D.     întrucât anunțarea candidaturii sale și pregătirea alegerilor au coincis cu reprimarea intensivă a opoziției burundeze, a activiștilor pentru drepturile omului și a actorilor societății civile și ai mass-media, inclusiv uciderea liderului de opoziție, Zedi Feruzi;

E.     întrucât, la 29 iunie 2015, în Burundi au avut loc alegerile legislative și locale, iar alegerile prezidențiale sunt programate pentru 15 iulie 2015, ambele boicotate de opoziție;

F.     întrucât secțiile de votare au fost atacate în iunie, demonstrând instabilitatea situației în care se desfășoară alegerile;

G.     întrucât ciocnirile dintre forțele de poliție și militanții opoziției au provocat cel puțin 27 de morți din 26 aprilie 2015 până în prezent;

H.     întrucât grupuri de tineri înarmați cu legături cu partidul aflat la putere terorizează sistematic și amenință persoanele despre care se presupune că susțin opoziția sau că au o poziție critică în privința guvernului;

I.      întrucât aproximativ o mie de demonstranți au fost arestați și nu au fost eliberați din închisori sau alte centre de detenție;

J.      întrucât aproximativ 100 000 de burundezi s-au refugiat în țările vecine;

K.     întrucât regiunea Marilor Lacuri a fost afectată de instabilitate politică și conflicte armate timp de peste douăzeci de ani și există un risc considerabil al unor conflicte interne care să se extindă în țările vecine;

L.     întrucât multe voci critice au ales calea exilului, printre care vicepreședintele Gervais Rufyikiri, Președintele Parlamentului Burundi Pie Ntavyohanyuma, vicepreședintele Curții Constituționale Sylvere Nimpagaritse și Maggy Barnkitse, fondatorul Maison Shalom, cel mai mare ONG din Burundi, toți primind amenințări după ce s-au declarat împotriva unui al treilea mandat al Președintelui Nkurunziza;

M.    întrucât mass-media condusă de stat recurge la discursuri instigatoare de ură etnică, într-o regiune marcată încă de genocidul din Rwanda din 1994;

N.     întrucât Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Africană (UA) și Comunitatea Africii de Est (EAC) au solicitat ca alegerile să fie amânate, având în vedere situația actuală de instabilitate și imposibilitatea forțelor de opoziție de a-și desfășura liber campania;

O.     întrucât UE și-a retras misiunea de observare a alegerilor din Burundi, iar CAE și UA nu au trimis astfel de misiuni;

P.     întrucât Uniunea Africană și-a exprimat disponibilitatea de a trimite observatori pentru drepturile omului și experți militari în Burundi, însă autoritățile burundeze le-au refuzat accesul;

Q.     întrucât în Fondul European de Dezvoltare sunt alocate 432 milioane EUR pentru Burundi, pentru perioada 2014-2020,

1.      este deosebit de preocupat de situația din Burundi, care riscă din nou să conducă la un război civil și să destabilizare și mai mult regiunea Marilor Lacuri, deja sub tensiune;

2.      consideră că alegerile care au avut loc la 29 iunie 2015 nu au fost libere și corecte și că autoritățile burundeze au sabotat sistematic campania forțelor de opoziție, împiedicând demonstrațiile publice și amenințând politicienii din opoziție și actorii societății civile, ceea ce a condus la numeroase plecări în exil; consideră, de asemenea, că autoritățile din Burundi, sub conducerea președintelui Nkurunziza, au încălcat flagrant Constituția burundeză, în repetate ocazii, în organizarea alegerilor;

3.      consideră că candidatura președintelui Nkurunziza pentru un al treilea mandat constituie o încălcare manifestă a Acordului de la Arusha, care prevede că „președintele este ales pentru un mandat de cinci ani, reînnoibil o singură dată” și că „nimeni nu poate îndeplini funcția de președinte mai mult de două mandate”;

4.      condamnă reprimarea puternică a forțelor de opoziție din Burundi, teroarea răspândită de milițiile de tineri Imbonerakure ale partidului de guvernământ și represiunea împotriva mass-media;

5.      solicită autorităților burundeze să ia măsuri pentru investigarea în detaliu a acestor evenimente și pentru aducerea în fața justiției a persoanelor responsabile;

6.      solicită dezarmarea imediată a miliției Imbonerakure;

7.      consideră că președintele Pierre Nkurunziza este principalul responsabil pentru deteriorarea gravă a situației politice din Burundi și îl invită să se angajeze fără întârziere într-un dialog serios cu forțele de opoziție din Burundi, pentru a găsi o soluție la criza actuală; soluția trebuie să se bazeze pe Acordul de pace și reconciliere de la Arusha;

8.      invită președintele Nkurunziza și autoritățile burundeze să amâne imediat alegerile prezidențiale;

9.      reamintește Burundi obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de la Cotonou, de a respecta drepturile omului, valorile democratice și statul de drept; atrage atenția asupra faptului că aceste drepturi sunt, de asemenea, consacrate în Constituția burundeză;

10.    solicită autorităților burundeze să respecte și să protejeze drepturile fundamentale ale tuturor burundezilor, inclusiv libertatea de exprimare și libertatea de întrunire a susținătorilor opoziției, să deschidă mass-media fără întârziere, să permită liderilor opoziției din exil să se întoarcă în țară, să elibereze necondiționat toți deținuții politici, precum și să înceteze hărțuirea organizațiilor societății civile;

11.    solicită autorităților burundeze să permită imediat accesul în țară al observatorilor drepturilor omului și al experților militari desemnați de UA și să nu întreprindă nicio acțiune care să împiedice activitatea acestora;

12.    salută anunțul SEAE din 29 iunie 2015, care amenință că va lua măsuri împotriva autorităților burundeze în temeiul articolul 96 din Acordul de la Cotonou și invită SEAE și Consiliul să ia rapid o decizie și să o aplice;

13.    solicită ca aceste măsuri să includă măsuri restrictive specifice, cum ar fi interdicții de călătorie și înghețarea activelor persoanelor ale căror acțiuni ar fi putut sau pot conduce la acte de violență și represiune sau încălcări grave ale drepturilor omului și/sau pot împiedica eforturile de a găsi o soluție politică în cadrul propus de UA și EAC;

14.    invită UE, CAE și UA să nu recunoască legitimitatea guvernului, întrucât acesta va fi format în urma unui proces electoral incorect;

15.    salută și sprijină eforturile de mediere ale Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Africane și Comunității Africii de Est;

16.    este în continuare profund îngrijorat de exodul refugiaților în țările învecinate, își reiterează sprijinul pentru organizațiile umanitare prezente în regiune, care se ocupă de nevoile stringente ale refugiaților, și felicită autoritățile din țările gazdă pentru atitudinea lor deschisă și primitoare față de cei care caută refugiu pe teritoriul lor;

17.    este profund îngrijorat de reemergența unui discurs de incitare la ură în anumite mass-media apropiate guvernului și consideră că președintele Nkurunziza este responsabil de acest lucru și de posibilele sale consecințe; invită procurorul Curții Penale Internaționale să monitorizeze îndeaproape aceste media în ceea ce privește incitarea la ură etnică, precum și discursurile liderilor politici;

18.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare UE-ACP, guvernelor statelor membre ale UE, Consiliului de Securitate al ONU, Uniunii Africane, guvernelor țărilor din regiunea Marilor Lacuri și guvernului Africii de Sud.

Notă juridică