Procedură : 2015/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0666/2015

Texte depuse :

B8-0666/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0275

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 149kWORD 96k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0666/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Burundi,

–       având în vedere Acordul de la Cotonou,

–       având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 10 aprilie 2014 cu privire la situația din Burundi,

–       având în vedere Acordul de pace și reconciliere pentru Burundi de la Arusha,

–       având în vedere Constituția Republicii Burundi,

–       având în vedere declarația șefilor de stat ai Comunității Africii de Est de la 31 mai 2015 la Dar es Salaam, în Tanzania,

–       având în vedere deciziile cu privire la situația din Burundi, adoptate în cadrul Summitului Uniunii Africane din 13 iunie 2015,

–       având în vedere concluziile Consiliului din 22 iunie 2015 privind Burundi,

–       având în vedere orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, precum și orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare, precum și concluziile Consiliului din iunie 2014 în care s-a angajat să intensifice activitatea sa cu privire la apărătorii drepturilor omului

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–       având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Constituția din Burundi și articolul 96 din Acordul de pace și reconciliere de la Arusha prevăd că președintele nu poate servi decât două termene, întrucât președintele Pierre Nkurunziza a fost în funcție începând cu anul 2005, a fost reales în 2010 în urma unor alegeri boicotate de opoziție după ce a acuzat guvernul de intimidare;

B.     întrucât președintele Nkurunziza a anunțat la 26 aprilie 2015 că era candidat pentru un al treilea mandat, susținându-și eligibilitatea cu argumentul a fost numit de către legiuitori pentru primul său mandat;

C.     întrucât, în urma acestui anunț, 17 de funcționari au fost arestați la 14 mai 2015 după o tentativă nereușită de lovitură de stat condusă de fostul general maior al armatei, Godefroid Niyombare, care părăsise țara, și în urma căreia mai mult de 70 de persoane au fost ucise în violențe și o serie de atacuri cu grenade;

D.     întrucât doi membri de rang înalt ai Comisiei electorale naționale independente (CENI) au fugit din țară, pe lângă un înalt judecător în cadrul Curții Constituționale însărcinat să se pronunțe cu privire la legalitatea celui de-al treilea mandat al președintelui, și cu președintele Adunării Naționale, toți invocând temeri pentru siguranța lor; întrucât, la 25 iunie 2015, vicepreședintele burundez, Gervais Rufyikiri, a părăsit, de asemenea, țara, după ce a emis incertitudini cu privire la eligibilitatea președintelui pentru un al treilea mandat;

E.     întrucât partidele de opoziție și societatea civilă au boicotat alegerile, invocând lipsa de obiectivitate a instituțiilor de stat, violențele și intimidarea exercitate de către CNDD-FDD (Consiliul Național de Apărare a Democrației — Forțele de Apărare a Democrației) ale miliției de tineri (Imbonerakure), lipsa de încredere în CENI, și strategiile guvernamentale destinate să reducă caracterul incluziv al procesului electoral, inclusiv dificultățile privind înregistrarea votanților și recrearea circumscripțiilor electorale, care favorizează partidul aflat la putere;

F.     întrucât comunitatea internațională joacă un rol semnificativ în regiune ca garant al Acordurilor de la Arusha și întrucât instituții precum Curtea Penală Internațională joacă un rol important în efectuarea de anchete independente privind violențele și crimele comise în Burundi;

G.     întrucât, în pofida apelurilor lansate de comunitatea internațională și de părțile interesate din Burundi de a amâna alegerile, la 29 iunie 2015 au avut loc alegeri legislative și alegerile prezidențiale au fost programate pentru 15 iulie 2015;

H.     întrucât, dată fiind situația politică și de securitate din țară, UE a decis să suspende misiunea sa de observare a alegerilor;

I.      întrucât Comunitatea Africii de Est (CAE) și Uniunea Africană (UA) au declarat că în prezent nu există condiții care să conducă la organizarea de alegeri și că nu va fi posibilă crearea unor astfel de condiții în termenul prevăzut în Constituția burundeză;

J.      întrucât Agenția pentru refugiați a ONU (ICNUR) afirmă că aproximativ 127 000 de persoane au părăsit Burundi pentru a se refugia în țările învecinate, inclusiv Tanzania, unde o epidemie de holeră a fost semnalată;

K.     întrucât blocajul politic din Burundi și deteriorarea situației de securitate și a situației economice au consecințe grave asupra populației și prezintă riscuri pentru regiune în ansamblu, Burundi confruntându-se cu cea mai mare criză de la războiul civil de 12 ani cu caracter etnic, care a provocat un număr estimat de 300 000 de decese până în 2005;

L.     întrucât, ca răspuns la rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European și, în special, la trimiterile din cuprinsul acestora la articolul 96 din Acordul de la Cotonou, reprezentanții UE au insistat asupra necesității unei participări integratoare la procesul electoral a tuturor forțelor politice din țară, în conformitate cu foaia de parcurs privind alegerile și codul de conduită în materie electorală (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    întrucât UE reține un ajutor în valoare de 2 de milioane EUR pentru Burundi, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la reprimarea violentă de către guvern a protestatarilor opuși încercărilor președintelui Nkurunziza de a obține un al treilea mandat;

N.     întrucât Belgia a anunțat, de asemenea, suspendarea ajutoarelor electorale, optând pentru reținerea a jumătate din cele 4 milioane EUR rezervate sondajelor, precum și retragerea unui acord de cooperare polițienească în valoare de 5 milioane EUR finanțat în comun cu Țările de Jos; întrucât Franța a suspendat, de asemenea, cooperarea în materie de securitate cu Burundi, iar Germania a anunțat suspendarea oricărei cooperări bilaterale cu guvernul din această țară;

O.     întrucât dreptul la libertatea de exprimare este garantat de Constituția burundeză și de tratatele internaționale și regionale ratificate de Burundi, este inclus în strategia națională pentru buna guvernanță și lupta împotriva corupției, reprezintă o condiție esențială pentru alegeri libere, echitabile, transparente și pașnice care vor permite țării, care este încă într-o situație de post-conflict, de a ieși din impasul politic cu care se confruntă;

P.     întrucât UE a alocat recent statului Burundi suma de 432 milioane EUR din Fondul european de dezvoltare pe 2014-2020, pentru a contribui, inter alia, la îmbunătățirea guvernanței și la consolidarea societății civile;

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și umanitare în Burundi și în regiune; solicită încetarea imediată a violenței și a intimidării politice a opozanților; își exprimă compasiunea victimelor violenței și își exprimă regretul pentru pierderea de vieți omenești și solicită acordarea imediată de asistență umanitară celor care au fost forțați să-și părăsească locuințele;

2.      îi invită pe toți cei implicați în procesul electoral, inclusiv organismele răspunzătoare cu organizarea alegerilor și serviciile de securitate, să-și respecte angajamentele asumate în cuprinsul Acordului de la Arusha, reamintind că acest acord a pus capăt războiului civil și constituie baza constituției burundeze; subliniază importanța unui acord reciproc privind calendarul electoral pe baza unei evaluări tehnice întreprinse de ONU;

3.      subliniază încă o dată faptul că numai prin dialog și consens, cu implicarea guvernului din Burundi, a opoziției și a societății civile și în conformitate cu Acordul Arusha și constituția burundeză se poate găsi o soluție politică durabilă în interesul securității și democrației pentru întregul popor burundez; invită toate părțile interesate burundeze să reia dialogul în toate domeniile în care există dezacorduri; sprijină, prin urmare, eforturile de mediere depuse de UA, CAE și ONU și își declară disponibilitatea de a sprijini punerea în aplicare a unor măsuri specifice anunțate recent de către UA;

4.      reamintește faptul că parteneriatul UE cu Burundi este reglementat de Acordul de la Cotonou și că toate părțile au obligația să respecte și să aplice dispozițiile acestui acord, în special în ceea ce privește drepturile omului; reiterează faptul că Burundi a semnat și ratificat și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Carta africană a drepturilor omului și popoarelor și, prin urmare, are obligația de a respecta drepturile universale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare; invită, prin urmare, guvernul burundez să permită o dezbatere reală și deschisă, fără teama de intimidări și să se abțină de a folosirea abuzivă a sistemului judiciar pentru a exclude rivalii politici;

5.      ia act de dialogul care a avut loc între UE și autoritățile burundeze în conformitate cu articolul 8 al Acordului de la Cotonou; consideră totuși că există în continuare încălcări ale unor elemente esențiale și fundamentale ale Acordului de la Cotonou, în special respectarea principiilor umane și democratice fundamentale, și invită, prin urmare, Comisia să inițieze proceduri în temeiul articolului 96 în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare;

6.      invită, de asemenea, Comisia, în acest sens, să reevalueze de urgență ajutorul UE în vederea redirecționării sale, să mărească sprijinul financiar în favoarea societății civile și să se concentreze pe ajutorul umanitar și nu pe sprijinul acordat bugetului central, având în vedere totodată rolul extrem de pozitiv al armatei burundeze în misiunea de menținere a păcii din Somalia;

7.      se alătură apelului Consiliului Afaceri Externe din 22 iunie 2015 către Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) de a pregăti o listă cu măsuri restrictive și interdicții de acordare a vizei și de călătorie împotriva celor care, prin acțiunile lor, au provocat sau ar putea provoca acte de violență, de represiune și încălcări grave ale drepturilor omului și a celor care împiedică în mod activ găsirea unei soluții politice în cadrul propus de UA și de CAE și solicită, de asemenea, VP/ÎR să ia măsurile necesare pentru înghețarea activelor acestor persoane în statele membre ale UE;

8.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul de victime și numărul de cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului raportate de la începutul crizei, în special abuzurile atribuite membrilor Imbonerakure; ia act de intimidările și riscurile cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului, activiștii politici și jurnaliștii și de arestarea arbitrară a membrilor partidelor din opoziție; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor arestate ca urmare a faptului că și-au exercitat dreptul la întrunire pașnică și libertatea de exprimare;

9.      solicită să se pună imediat capăt violențelor și intimidărilor exercitate de către Imbonerakure; invită CNDD-FDD să ia măsuri imediate pentru a dezarma milițiile de tineri și a-i împiedica pe membrii acesteia să intimideze și să atace opozanții, precum și să se asigure că cei responsabili de abuzuri sunt aduși în fața justiției; solicită realizarea unei anchete internaționale independente cu privire la acuzațiile potrivit cărora CNDD-FDD își înarmează și își instruiește aripa tânără; îndeamnă, de asemenea, liderii partidelor de opoziție să împiedice violențele comise la adresa opozanților lor;

10.    reiterează faptul că nu trebuie să existe impunitate pentru cei care se fac vinovați de încălcări grave ale drepturilor omului și că aceste persoane trebuie considerate răspunzătoare individual și trase la răspundere în fața justiției; consideră că este deosebit de important ca trimiterea de observatori în domeniul drepturilor omului și experți militari anunțată de către UA să aibă loc imediat;

11.    constată că încercările anumitor forțe de a transforma revoltele într-un conflict etnic nu reușesc și că diviziunile politice din Burundi nu sunt explicit etnice; consideră că acest fapt demonstrează succesul acordurilor de la Arusha pentru instituirea unei forțe de poliție și a unei armate echilibrate din punct de vedere etnic;

12.    reiterează, în acest context, importanța respectării codului de conduită în materie electorală și foaia de parcurs electorală mediată semnată de actorii politici în 2013 și sprijină pe deplin eforturile ONU și eforturile regionale pentru a preveni escaladarea violenței politice;

13.    solicită ridicarea imediată a restricțiilor aplicate mijloacelor de informare în masă și de acces la internet, și denunță din nou vizarea repetată a Radio Publique Africaine, care servește ca unul dintre organele de presă principale ale țării; consideră că nu pot avea loc alegeri legitime decât în cazul în care mass-media sunt capabile să funcționeze fără restricții, iar jurnaliștii să raporteze fără intimidare;

14.    salută rolul organizațiilor umanitare și al autorităților din țările învecinate care abordează nevoile persoanelor care se refugiază din cauza crizei și oferă protecție refugiaților; salută anunțarea de către Comisie a unei sume suplimentare de 1,5 milioane EUR pentru a ușura situația umanitară; avertizează totuși că angajamentele trebuie să fie intensificate în regim de urgență de către UE și statele sale membre, având în vedere fluxul imens de refugiați într-o regiune deja fragilă, rapoartele privind focare de holeră și rapoartele alarmante privind violența sexuală; subliniază importanța unei strategii pe termen lung pentru asistență nu numai medicală și nutrițională, ci și pentru reintegrare și asistență psihologică pentru persoanele care sunt obligate să se refugieze;

15.    solicită UE și statelor sale membre să onoreze toate angajamentele față de planul regional de răspuns pentru refugiați pentru Burundi al ONU, care necesită 207 de milioane USD până în septembrie 2015 pentru a ajuta un număr estimat de 200 000 de refugiați burundezi, inclusiv prin completarea subvențiilor existente în regiune;

16.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, guvernului statului Burundi și guvernelor țărilor din Regiunea Marilor Lacuri, guvernelor Comunității Africii de Est, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării parlamentare paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

Notă juridică