PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 57k
2.7.2015
PE559.038v01-00
 
B8-0670/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


yhteisesti sovittavaa eurosta luopumista koskevasta suunnitelmasta


Sophie Montel, Marine Le Pen, Florian Philippot, Steeve Briois, Dominique Bilde, Louis Aliot, Aymeric Chauprade, Philippe Loiseau, Sylvie Goddyn

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yhteisesti sovittavaa eurosta luopumista koskevasta suunnitelmasta  
B8-0670/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, ettei Euroopan yhdentymisessä ole kyse demokraattisesta liikkeestä vaan valistuneesta itsevaltiudesta;

B.     ottaa huomioon, että heterogeenisten talouksien yhteinen valuutta on ylikansallinen illuusio ja että euroalueesta ei milloinkaan tule optimaalista valuutta-aluetta;

C.     ottaa huomioon, että euro on kultakannan tapaan alkeellinen muinaisjäänne ja että 1930-luvulla kultakannasta ensimmäiseksi irrottautuneet olivat myös niitä, jotka selvisivät kriisistä nopeimmin;

D.     ottaa huomioon, että vaihtokurssien joustavuus on nobelisti James Meaden teorioiden mukaan kauppa-alueille olennaisen tärkeä puolustuskeino naapurien hyväksikäyttöpyrkimyksiä vastaan;

E.     ottaa huomioon, että euron hallinnointiin liittyy yhä enemmän säästötoimenpiteitä ja sääntelyn purkamista kansojen hyvinvoinnin kustannuksella;

F.     ottaa huomioon, että sadan viime vuoden aikana on tapahtunut yli sata rahaliittojen hajoamista tai niistä irrottautumista ilman suuria makroekonomisia häiriöitä;

1.      kehottaa komissiota laatimaan yhteisesti sovittavaa eurosta luopumista varten suunnitelman, joka annettaisiin suvereenien kansojen hyväksyttäväksi;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

Oikeudellinen huomautus