PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 107kWORD 57k
2.7.2015
PE559.039v01-00
 
B8-0671/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


haamuverkkojen meriympäristölle ja kalakannoille aiheuttamien vahinkojen torjumisesta


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Jean-François Jalkh

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys haamuverkkojen meriympäristölle ja kalakannoille aiheuttamien vahinkojen torjumisesta  
B8-0671/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että haamuverkkoihin kerääntyy kaikenlaisia pyydyksiä, jotka ovat kadonneet myrskyjen tai voimakkaiden virtauksien aikana tai verkkojen takertuessa toisiinsa;

B.     ottaa huomioon, että verkkoihin jää vielä vuosien ajan monia kalalajeja (luonnonlohia, tonnikaloja, miekkakaloja, haita), mutta myös merinisäkkäitä, merikilpikonnia ja lintuja;

C.     ottaa huomioon, että haamuverkot vahingoittavat meriympäristöä ja kalakantoja ja uhkaavat joskus alusten turvallisuutta;

D.     ottaa huomioon, että kalaverkot valmistetaan nykyisin erittäin kestävistä synteettisistä aineista;

1.      kehottaa komissiota tukemaan biohajoavista aineista valmistettujen, kestävän kalastuksen mukaisten pyydysten kehittämistä;

2.      kehottaa komissiota tarjoamaan kalastajille taloudellisia kannustimia, jotta he keräisivät merestä haamuverkot, jotka he ovat itse kadottaneet tai löytäneet sattumalta liikkuessaan merellä;

3.      kehottaa jäsenvaltioita varustamaan satamansa tarvittavilla laitteilla huonokuntoisten tai vahingoittuneiden pyydysten keräämiseksi ja poistamiseksi;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

Oikeudellinen huomautus