PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 61k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o izradi studije utjecaja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na zapošljavanje


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izradi studije utjecaja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na zapošljavanje  
B8-0672/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 od 20. prosinca 2006.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji financira prekvalifikacija radnika otpuštenih zbog međunarodne konkurencije;

B.     budući da prag od pet stotina zaposlenika, iznad kojeg država članica može koristiti sredstva Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, ne omogućava prekvalifikaciju dovoljnog broja otpuštenih radnika;

C.     budući da će se detaljnom studijom omogućiti utvrđivanje utjecaja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na mogućnost zapošljavanja otpuštenih radnika, a Komisiji dati uvid u učinkovitost tog Fonda;

1.      traži od Komisije da u formi nepristrane javne ankete pokrene izradu studije utjecaja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na politike zapošljavanja svake države članice i da rezultate dostavi parlamentarnim odborima za proračun, zapošljavanje i socijalna pitanja te regionalni razvoj;

2.      traži da se nakon objavljivanja rezultata javne ankete organizira rasprava svih zainteresiranih strana;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna napomena