ONTWERPRESOLUTIE
PDF 137kWORD 57k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de uitvoering van een effectbeoordeling van het gebruik van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de uitvoering van een effectbeoordeling van het gebruik van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering  
B8-0672/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van 20 december 2006,

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) de beroepsomscholing financiert van werknemers die zijn ontslagen als gevolg van de internationale concurrentie;

B.     overwegende dat de drempel van vijfhonderd werknemers die mogelijk maakt dat een lidstaat hulp uit het EFG krijgt, geen voldoende dekking van de beroepsomscholing van ontslagen werknemers mogelijk maakt;

C.     overwegende dat met een grondig onderzoek het effect van het EFG op de inzetbaarheid van ontslagen werknemers moet kunnen worden gemeten en de Commissie moet kunnen worden geïnformeerd over de doeltreffendheid van het fonds;

1.      verzoekt de Commissie in de vorm van een onpartijdig publiek onderzoek een beoordeling te starten van het effect dat het EFG heeft op de maatregelen van het werkgelegenheidsbeleid van elke lidstaat en de resultaten hiervan mee te delen aan de Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie regionale ontwikkeling van het Parlement;

2.      vraagt dat na de bekendmaking van de resultaten van het publieke onderzoek een contradictoir debat wordt georganiseerd;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling