PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 60k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


pentru efectuarea unui studiu de impact privind utilizarea Fondului european de ajustare la globalizare


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Propunere de rezoluție pentru efectuarea unui studiu de impact privind utilizarea Fondului european de ajustare la globalizare  
B8-0672/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 din 20 decembrie 2006,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) finanțează reconversia profesională a lucrătorilor disponibilizați din cauza concurenței internaționale;

B.     întrucât pragul de 500 de salariați care permite statului membru să beneficieze de FEG nu permite garantarea unei acoperiri suficiente a reconversiei profesionale a lucrătorilor disponibilizați;

C.     întrucât un studiu aprofundat va permite măsurarea impactului FEG asupra capacității de inserție profesională a lucrătorilor disponibilizați și, de asemenea, va permite Comisiei să aibă o imagine mai clară cu privire la eficacitatea Fondului,

1.      solicită Comisiei să lanseze, sub forma unei anchete publice imparțiale, studiul de impact al FEG asupra politicilor de ocupare a forței de muncă ale fiecărui stat membru și să comunice rezultatele Comisiei pentru buget, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și, respectiv, Comisiei pentru dezvoltare regională din cadrul Parlamentului European;

2.      solicită să se organizeze o dezbatere în contradictoriu după comunicarea rezultatelor anchetei publice;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului, precum și statelor membre.

Notă juridică