ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 58k
23.6.2015
PE559.044v04-00
 
B8-0675/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verblijf bij een kind tijdens een medische behandeling


Dubravka Šuica, Patricija Šulin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verblijf bij een kind tijdens een medische behandeling  
B8-0675/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Europees Handvest voor in het ziekenhuis verpleegde kinderen van de Europese vereniging voor kinderen in het ziekenhuis, die in 1988 in Leiden werd aangenomen, een lijst omvat met de rechten die kinderen hebben vóór, tijdens of na een verblijf in het ziekenhuis;

B.     overwegende dat kinderen die in het ziekenhuis verpleegd worden tijdens de gehele duur van hun verblijf in het ziekenhuis het recht hebben hun ouders of een persoon die hen vervangt in de buurt te hebben;

C.     overwegende dat veel ouders om financiële redenen geen tijd met hun kind kunnen doorbrengen tijdens een medisch verblijf in het ziekenhuis, vooral als ziekenhuis zich niet in hun woonplaats bevindt;

D.     overwegende dat het recht van een moeder om bij haar kind te verblijven tijdens een medisch verblijf in het buitenland alleen geldt als zij het kind borstvoeding geeft, of als de gezondheidstoestand van het kind dat vereist, om medische redenen die eerder aanwezig waren;

E.     overwegende dat ouders in dit geval niet naar hun werk kunnen gaan of zich kunnen kwijten van hun huishoudelijke taken, maar dat ze niet mogen worden blootgesteld aan het risico op inkomstenderving;

1.      verzoekt de Commissie richtlijnen aan te nemen om de lidstaten aan te sporen de kwestie van het recht op verblijf bij een kind in een ziekenhuis te harmoniseren, in overeenstemming met het aangenomen handvest.

Juridische mededeling