PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 103kWORD 57k
23.6.2015
PE559.047v01-00
 
B8-0678/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


alaikäisten alkoholinkäytöstä


Dubravka Šuica, Patricija Šulin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys alaikäisten alkoholinkäytöstä  
B8-0678/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     panee merkille, että alkoholin väärinkäyttö alaikäisten keskuudessa on suurimmassa osassa Euroopan valtioita yleisempää kuin Yhdysvalloissa, sillä Euroopassa 65 prosenttia alaikäisistä käyttää alkoholia keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa ja näistä alaikäisistä 9,8 prosenttia käyttää alkoholia useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa;

B.     panee merkille, että useissa Euroopan valtioissa merkittävä osa nuoria juo suuria alkoholimääriä jo alle 13-vuotiaina;

C.     katsoo, että alkoholijuomien laillista hankintaa koskevien säännösten täytäntöönpanolla yhdistettynä soveltuvien koulutusohjelmien toteuttamiseen saadaan aikaan myönteisiä tuloksia alaikäisten alkoholinkäytön ehkäisemisessä;

D.     ottaa huomioon, että alkoholin väärinkäytön välittömät seuraukset, kuten onnettomuudet ja väkivalta, aiheuttavat nuorille erityisen vaaran;

1.      vaatii komissiota ja jäsenvaltioita panemaan alaikäisten alkoholinkäyttöä koskevat säännökset tehokkaasti täytäntöön ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon kulttuuriset erityispiirteet.

Oikeudellinen huomautus