Postupak : 2015/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0719/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0719/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0276

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 155kWORD 69k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

podnesen nakon izjave predsjednika

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu (2015/2747(RSP))  
B8‑0719/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. srpnja 2005.(1) i Rezoluciju od 15. siječnja 2009.(2) o Srebrenici,

–       uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine (BiH), s druge strane, koji je potpisan u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i koji je stupio na snagu 1. lipnja 2015.,

–       uzimajući u obzir odredbe Opće deklaracije o ljudskim pravima, Europske konvencije o ljudskim pravima i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima kojima se priznaju prava svih ljudi na život, slobodu, osobnu sigurnost te slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se 11. srpnja 2015. obilježava 20. obljetnica genocida i etničkog čišćenja koji su se tijekom rata u Bosni dogodili u Srebrenici i u okolici Srebrenice;

 

B.     budući da su ti zločini, koje su počinile jedinice Vojske Republike Srpske pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića i vodstvom tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, novi podsjetnik na opasnosti ekstremnih oblika nacionalizma i netolerancije u društvu dodatno pogoršanih u okviru rata;

C.     budući da su tragični događaji u Srebrenici preživjele ostavili s dubokim emocionalnim ožiljcima te stvorili trajne prepreke za političko pomirenje među etničkim skupinama u BiH;

D.     budući da se masakr u Srebrenici, koji je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju proglasio genocidom, dogodio u zaštićenoj zoni pod kontrolom UN-a te stoga simbolizira nemoć međunarodne zajednice da intervenira u sukob i djelotvorno zaštiti nedužno civilno stanovništvo;

E.     budući da je EU izgrađen na mirnom suživotu i iskrenoj suradnji među svojim članovima; budući da je odlučnost da se spriječe ponovni ratovi i zločini protiv čovječanstva u Europi jedan od glavnih motiva pokreta europskog ujedinjenja;

1.      obilježava spomen na sve žrtve okrutnosti počinjenih u Srebrenici i Potočarima i svim žrtvama odaje počast; izražava svoju iskrenu solidarnost s obiteljima žrtava;

2.      odlučno izjavljuje da se takav užasan zločin nikad ne smije ponoviti;

3.      naglašava da bi sprečavanje i učinkovito kažnjavanje genocida i zločina protiv čovječnosti trebali biti prioriteti EU-a i međunarodne zajednice;

4.      naglašava neizmjernu važnost pomirenja za budućnost te regije i dobrosusjedskih odnosa za proces europske integracije Bosne i Hercegovine i zemalja u njezinu susjedstvu; ponovno naglašava važnost posla koji je u tom smislu odradio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju; ističe potrebu da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini priznaju prošlost kako bi zajedno radili na boljoj budućnosti za sve građane u zemlji; naglašava važnost uloge koju u tom teškom procesu mogu imati susjedne zemlje, vjerske vlasti, civilno društvo, umjetnost, kultura, mediji i obrazovni sustavi;

5.      poziva na razvoj obrazovnih i kulturnih programa kojima se promiče razumijevanje uzroka tih okrutnosti i podiže razina svijesti o potrebi za gajenjem mira i promicanjem ljudskih prava i međuvjerske tolerancije;

6.      smatra da su regionalna suradnja i proces europske integracije najbolji načini za promicanje pomirbe te prevladavanje mržnje i podjela; poziva Vijeće i Komisiju da uoči obljetnice genocida ponovno izraze zalaganje EU-a za europsku perspektivu za BiH i sve zemlje zapadnog Balkana te da dosljedno omogućuju pojačanu regionalnu suradnju i podupru proces pristupanja;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, vladi i parlamentu Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta te vladama i parlamentima zemalja zapadnog Balkana.

(1)

SL C 157 E, 6.7.2006., str. 468.

(2)

SL C 46 E, 24.2.2010., str. 111.

Pravna napomena