Eljárás : 2015/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0722/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0722/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0276

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 136kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.700v01-00
 
B8-0722/2015

benyújtva az elnök nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


A srebrenicai mészárlásról való megemlékezésről 2015/2747 (COD)


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a srebrenicai mészárlásról való megemlékezésről 2015/2747 (COD)  
B8‑0722

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Srebrenicáról szóló 2005. július 7-i(1) és 2009. január 15-i(2) állásfoglalásaira,

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina között 2008. június 16-án Luxemburgban aláírt, és 2015. június 1-jén hatályba lépett stabilizációs és társulási megállapodásra,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, az emberi jogok európai egyezményének, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezéseire, elismerve minden ember élethez, személyes szabadsághoz és biztonsághoz, valamint a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogát,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 20 évvel ezelőtt, 1995 júliusában a boszniai Srebrenica város, amely akkoriban elszigetelt enkláve volt, és amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1993. április 16-i határozata védett övezetté nyilvánított, a Ratko Mladić tábornok vezette szerb milíciák kezébe került, amelyeket a boszniai Szerb Köztársaság akkori elnöke, Radovan Karadžić irányított;

B.     mivel a Srebrenica elestét követő, napokig tartó mészárlás során az ENSZ védelmi haderő (UNPROFOR) védelme alatt álló területen menedéket kereső több mint 8000 muzulmán férfit és fiút a Mladić tábornok vezetése alatt álló boszniai szerb haderők és félkatonai alakulatok – köztük a Szerbiából Boszniába érkező szerb rendőrség szabadcsapatai – eljárás nélkül kivégeztek; mivel mintegy 30 000 nőt, gyermeket és idős embert deportáltak erőszakkal, Európában a II. világháború vége óta a legsúlyosabb háborús bűncselekményt követve elt;

C.     mivel a tömeg- és egyéni sírok felkutatására és kihantolására tett erőfeszítések ellenére mintegy 1200 srebrenicai férfi és fiú holttestét még mindig nem sikerült megtalálni és azonosítani;

D.     mivel a srebrenicai tragikus események mély érzelmi sebeket ütöttek a túlélőkön, és tartós akadályokat gördítettek a bosznia-hercegovinai etnikai csoportok közötti politikai megbékélés útjába;

E.     mivel a srebrenicai mészárlásokat népirtásnak ítélte mind a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék, mind a Nemzetközi Bíróság;

F.     mivel az Európai Unió célja a béke előmozdítása, és mivel a megbékélés az európai integrációs folyamat középpontjában áll;

1.      kegyeletteljes tisztelettel megemlékezik az áldozatokról, és részvétéről és együttérzéséről biztosítja az áldozatok családját, melyek közül sokan még mindig nem tudják biztosan, mi lett rokonaik sorsa;

2.      a lehető legmélyebben elítéli a srebrenicai népirtást; ünnepélyesen kijelenti, hogy ilyen szörnyű bűntettnek soha többé nem szabad megtörténnie, továbbá kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak megelőzése érdekében, hogy hasonló tettekre valaha sor kerülhessen; ellenzi a népirtás mindennemű tagadását és súlyosságának kisebbítését;

3.      hangsúlyozza tehát, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség egy fő prioritása kell, hogy maradjon a népirtások és az emberiesség elleni bűncselekmények megelőzése és hatékony megbüntetése;

4.      hangsúlyozza, hogy a megbékélés rendkívüli jelentőséggel bír a régió jövőjére; hangsúlyozza a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék erre irányuló munkájának jelentőségét; ismételten hangsúlyozza, hogy belföldön is nagyobb figyelmet kell fordítani a háborús bűncselekmények tárgyában folyó bírósági tárgyalásokra;

5.      felhívja Bosznia-Hercegovina összes polgárát, hogy használják ki a srebrenicai mészárlás huszadik évfordulója által kínált alkalmat a megbékélés és az együttműködés erősítésére, mivel ezek a régió valamennyi országa számára kulcsfontosságú előfeltételei az európai úton történő előrehaladásnak;

6:      ösztönzi a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy vállaljanak vezető szerepet az áldozatok előtti tiszteletadásban és annak segítésében, hogy a társadalom elismerje és feldolgozza a Srebrenica környékén elkövetett szörnyű bűncselekményeket;

7.      hangsúlyozza, hogy a múlt feldolgozása és a feszültségek feloldása érdekében kulcsfontosságú, hogy a srebrenicai eseményekkel kapcsolatban egész Bosznia-Hercegovinában objektív médiabeszámolók szülessenek, és dolgozzanak ki tényeken alapuló oktatási programokat;

8.      meggyőződése, hogy a regionális együttműködés és az európai integrációs folyamat a gyűlölet és a megosztottság leküzdésének legjobb útja; ismételten hangsúlyozza az Unió elkötelezettségét Bosznia-Hercegovina és a nyugat-balkáni országok európai törekvései mellett;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Bosznia-Hercegovina kormányának, parlamentjének és területi egységeinek, valamint a nyugat-balkáni országok kormányainak és parlamentjeinek.

 

(1)

HL C 157. E, 2006.7.6., 468. o.

(2)

HL C 46. E, 2010.2.24., 111. o.

Jogi nyilatkozat