FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 58k
14.7.2015
PE565.701v01-00
 
B8-0723/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om vurdering af pålæggelsen af IMU – Imposta Municipale Propria (kommunal ejendomsskat) på tovbaneanlæg i Italien


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om vurdering af pålæggelsen af IMU – Imposta Municipale Propria (kommunal ejendomsskat) på tovbaneanlæg i Italien  
B8‑0723/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til den italienske kassationsrets afgørelse nr. 4541 af 21. januar 2015, ifølge hvilken de selskaber, som varetager driften af tovbaner i hele Italien, pålægges at betale IMU – Imposta Municipale Propria (kommunal ejendomsskat) med beløb, der svinger fra 25 000 til 50 000 EUR per svævebane eller tovbane;

B.     der henviser til, at det at pålægge tovbaneanlæg en skat af denne type svarer til lade det statslige jernbaneselskab betale skat af skinnerne, eftersom de selskaber, der driver sådanne anlæg, med hensyn til den opgave, de udfører, kan sammenlignes med de offentlige transportvirksomheder;

1.      opfordrer Kommissionen til at undersøge foreneligheden af denne skat med det europæiske turistmarked;

2.      opfordrer endvidere Kommissionen til at vurdere, om pålæggelsen af denne skat er forenelig med de mål om øget beskæftigelse og om en vej ud af krisen, som er skitseret i Europa 2020-strategien.

Juridisk meddelelse