ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 60k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно ефективното сътрудничество на Турция в борбата с ислямския тероризъм


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно ефективното сътрудничество на Турция в борбата с ислямския тероризъм  
B8-0724/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че при съдебно разследване на прокуратурата в Милано се установи съществуването на международен координатор на „чуждестранните бойци“, който организира от Турция, напълно необезпокоявано, пристигането на бойците, идващи от Европа, и ги разпределя в зоните, контролирани от Ислямска държава;

1.      счита, че Турция не сътрудничи активно в борбата с ислямския тероризъм, като поддържа позиция, която е най-малкото нееднозначна;

2.      настоятелно призовава Комисията, Европейския съвет, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и координатора на ЕС за борбата с тероризма да напомнят на турското правителство и на компетентните органи тяхната отговорност, като отправят призив към тях за ефективно сътрудничество;

3.      призовава своя председател да предаде настоящото предложение за резолюция на Комисията, на Съвета, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и на координатора на ЕС за борбата с тероризма, както и на правителството на Турция.

Правна информация