NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 61k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o faktické spolupráci Turecka v boji proti islámskému terorismu


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o faktické spolupráci Turecka v boji proti islámskému terorismu  
B8‑0724/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že soudního vyšetřování státního zastupitelství v Miláně upozornilo na existenci mezinárodních koordinátorů zahraničních bojovníků, kteří naprosto nerušeně z Turecka organizují příjezd evropských bojovníků a přemisťují je do oblastí, které jsou pod kontrolou Islámského státu;

1.      domnívá se, že Turecko v boji proti islámskému terorismu aktivně nespolupracuje a udržuje si přinejmenším nejednoznačný postoj;

2.      apeluje na Komisi, Evropskou radu, místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a na protiteroristického koordinátora EU, aby turecké vládě a příslušným orgánům připomněli jejich vlastní odpovědnost a požadovali jejich skutečnou spolupráci;

3.      vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a protiteroristickému koordinátorovi a turecké vládě.

Právní upozornění