FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 58k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om en aktiv medvirken til kampen mod den islamiske terrorisme fra Tyrkiets side


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en aktiv medvirken til kampen mod den islamiske terrorisme fra Tyrkiets side  
B8‑0724/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at en retslig efterforskning, som anklagemyndigheden i Milano har foretaget, har ført til afsløringen af den internationale koordinator af de "udenlandske krigere", der fra Tyrkiet fuldstændigt uforstyrret organiserer strømmen af krigere, som ankommer fra Europa, og sender dem videre til de områder, som kontrolleres af Islamisk Stat;

1.      mener, at Tyrkiet ikke tager aktivt del i kampen mod den islamiske terrorisme, men indtager et temmelig tvetydigt standpunkt;

2.      opfordrer Kommissionen, Det Europæiske Råd, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og EU's antiterrorkoordinator til at minde den tyrkiske regering og de kompetente myndigheder om deres forpligtelser og anspore dem til aktiv medvirken;

3.      pålægger sin formand at fremsende dette beslutningsforslag til Kommissionen, Rådet, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og antiterrorkoordinatoren samt til den tyrkiske regering.

Juridisk meddelelse