PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 57k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Turkin puutteellisesta yhteistyöstä islamilaisen terrorismin torjunnassa


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Turkin puutteellisesta yhteistyöstä islamilaisen terrorismin torjunnassa  
B8-0724/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että Milanon yleisen syyttäjän tutkinnasta käy ilmi, että Turkista käsin toimii kansainvälinen ”ulkomaisten taistelijoiden” koordinaattori, joka täysin häiritsemättä organisoi Euroopasta tulevien taistelijoiden lähettämistä ISISin vallassa oleville alueille;

1.      katsoo, että Turkki ei tee aktiivista yhteistyötä islamilaisen terrorismin torjunnassa ja sen suhtautuminen asiaan on epäselvä;

2.      kehottaa komissiota, neuvostoa, komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n terrorismintorjunnan koordinaattoria vaatimaan Turkin hallitukselta ja toimivaltaisilta viranomaisilta, että ne kantavat vastuunsa ja tekevät todellista yhteistyötä;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorille sekä Turkin hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus