PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 59k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl veiksmingo Turkijos bendradarbiavimo kovojant su islamo terorizmu


Gianluca Buonanno

B8‑0724/2015 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl veiksmingo Turkijos bendradarbiavimo kovojant su islamo terorizmu  

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi iš Italijos Respublikos Milano prokuratūros atlikto nusikalstamų veikų tyrimo paaiškėjo, kad tarptautinis „užsienio kovotojų“ koordinatorius, kuris visiškai netrukdomai organizuoja kovotojų atvykimą iš Europos ir nukreipia juos į ISIS kontroliuojamas teritorijas;

1.      mano, kad Turkija nepakankamai aktyviai bendradarbiauja kovojant su islamo terorizmu ir jos pozicija yra gana dviprasmiška;

2.      ragina Europos Komisiją, Tarybą, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei kovos su terorizmu koordinatorių reikalauti Turkijos vyriausybės ir kompetentingų institucijų atskaitomybės ir raginti jas veiksmingai bendradarbiauti;

3.      ragina Pirmininką perduoti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos Komisijai, Tarybai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, taip pat Turkijos vyriausybei.

Teisinis pranešimas