REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 144kWORD 61k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par faktisko sadarbību ar Turciju cīņā pret islāma orientācijas terorismu


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par faktisko sadarbību ar Turciju cīņā pret islāma orientācijas terorismu  
B8-0724/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Itālijas Republikas prokuratūras Milānas pilsētas nodaļas veiktajā tiesvedības izmeklēšanā tika konstatēts ārvalstu kaujiniekus starptautiskais koordinators, kurš Turcijā netraucēti organizē kaujinieku ierašanos no visas Eiropas un viņu iesūtīšanu DAIŠ kontrolētajā teritorijā,

1.      uzskata, ka Turcija aktīvi nesadarbojas cīņā pret islāma orientācijas terorismu, ieņemot, maigi sakot, neviennozīmīgu nostāju;

2.      stingri prasa, lai Komisija, Eiropadome, Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietas un drošības politikas jautājumos un terorisma apkarošanas koordinators Turcijas valdībai un kompetentajām iestādēm atgādinātu par Turcijas puses atbildību, aicinot tās uz faktisku sadarbību;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūcijas priekšlikumu nosūtīt Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un terorisma apkarošanas koordinatoram, un Turcijas valdībai.

 

Juridisks paziņojums