ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 57k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over daadwerkelijke medewerking van Turkije aan de strijd tegen het moslimterrorisme


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over daadwerkelijke medewerking van Turkije aan de strijd tegen het moslimterrorisme  
B8-0724/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat bij een gerechtelijk onderzoek van de openbaar aanklager van Milaan het bestaan is ontdekt van de internationaal coördinator van de buitenlandse strijders, die vanuit Turkije ongestoord de aankomst organiseert van de strijders uit Europa en deze verdeelt over de gebieden die onder controle staan van ISIS;

1.      is van mening dat Turkije niet actief meewerkt aan de strijd tegen het moslimterrorisme en zich enigszins dubbelzinnig opstelt;

2.      verzoekt de Commissie, de Europese Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de coördinator voor terrorismebestrijding de Turkse regering en de bevoegde instanties te herinneren aan hun verantwoordelijkheden en te verzoeken om daadwerkelijke medewerking;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de coördinator voor terrorismebestrijding, alsmede aan de Turkse regering.

Juridische mededeling